WebbWakka kurser

I samarbete med YA ordnas

Kurser i användning av WebbWakka bokföringsprogram

Vi lär oss bättre utnyttja bokföringsprogrammet för bokföring och  skattedeklaration.

Vasa: 04.12 kl. 12.00–18.00 Campus Kungsgården, Kungsgårdsvägen 37
Närpes: 05.12 kl. 08.00–14.00 YA!, Ängskullsvägen 1
Jakobstad: 11.12 kl. 10.30–16.30 YA!, Sofiedahlsgatan 20

Pris: 20 €

Anmälan senast 5 dagar före kurs på www.eduya.fi

Förfrågningar Henrik Ingo tfn 044-750 32 29