Video från våra underbevattningstillfällen finns nu att se på Boden!

Förra veckan hölls ett underbevattningstillfälle hos Harald Svens, ordnat av vårt projekt Greppa vattnet i Österbotten.
Hade ni inte möjlighet att delta, så finns nu även en video från tillfället på Boden. Länk:

https://boden.fi/alla-videor/15-pro-agria/385:underbevattningstillfalle-i-vora#20

Där hittar man även en inspelning från tillfället som vi ordnade på Söderfjärden 16.06.

Tack till alla som deltog!