Vid besprutning av spannmål

Var aktsam att använda sådana preparat, som hindrar att grödan vid behov kan användas som grovfoder åt djuren.