Ventilationsdag i ladugård, Purmo

Nöt trivs bäst i sval och frisk luft!

Ett vanligt problem i de finländska ladugårdarna är att ventilationen inte är tillräckligt effektiv. En för varm ladugård med bristfällig luftkvalitet påverkar kornas produktion och hälsa negativt dvs. man förlorar pengar!

Ventilationen kan förbättras med relativt enkla medel. Genom ProAgria Lantbrukssällskapets projekt ”Koll på bygget” ordnas en fältförevisning där vi bekantar oss med ett praktiskt exempel på hur ventilationen förbättrats.

Information om enkla åtgärder för att förbättra ladugårdens ventilation. Gården berättar om erfarenheterna från sitt ventilationsprojekt. På plats finns Pellon Group Oy´s representant Göran Nygård som svarar på frågor kring gårdens ventilationssystem samt veterinär Tomas Häggvik som berättar om ventilationens inverkan på djurhälsan och produktionen.

Tid: Onsdag 4.6.2014 kl. 10:00 – 12:00
Plats: Kenneth och Ulf Lindqvist, Nybrännvägen 666, Purmo
Anmälningar till Carina Ahlnäs 010-839 2200, senast 2.6.2014.
Avgift: 20 €/gård

Servering. Skyddskläder finns på plats.

Varmt välkomna!

ventilationsdag_logon