Växtskyddssexamen 2015

Växtskyddsexamen 2015 (Tukes) för dem som yrkesmässigt hanterar växtskyddsmedel ordnas av Lantbrukssällskapet:

17.2. YA i Närpes, Ängskullsvägen 1, 64230 Närpes st. Auditoriet

10.3. Optima Jakobstad, Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad. Stora auditoriet.

24.3. YA! i Gamla Vasa, Kungsgårdsvägen 30A, 65380 Vasa. A-huset auditoriet.

Utbildningsprogram för dagen:
Kl. 11:30 – 13:30 Genomgång av kursmaterialet inför
–          Korrekt, hållbar och säker hantering och användning av växtskyddsmedel
–          Integrerat växtskydd (IPM)
–          Risker med användningen av växtskyddsmedel och hantering av riskerna
–          Användning, underhåll och service av utrustning för spridning av växtskyddsmedel
–          Dokumentation över användningen av växtskyddsmedel
13:30 – 14:00   Kaffepaus
14:00 – 15:00    Tent

Pris:  90 € inkl. moms för kurs, kaffe samt tent.
          70 € inkl. moms för endast tent.

Självstudiematerial finns på Tukes hemsidor

Anmälan med kontaktuppgifter samt lägenhetssignum till Lantbrukssällskapet,
Carina Ahlnäs tfn. 010- 839 2200 eller carina.ahlnas@proagria.fi senast en vecka före respektive tillfälle.