Växtskyddsexamenstillfällen i november

 

Alla som yrkesmässigt hanterar växtskyddsmedel (även t.ex. förhandsköp före årsskiftet) behöver ha en

Växtskyddsexamen (eller i kraft varande sprutförarexamen).

Examen erhålls genom att avlägga en tent.

Tentamenstillfällen med genomgång av kursmaterialet ordnas av Lantbrukssällskapet nu i november på följande platser:

17.11 YA i Gamla Vasa, Kungsgårdsvägen 30 A
22.11 YA i Närpes, Ängskullsvägen 1 (även för växthusodlare)
23.11 Optima i Jakobstad, Trädgårdsgatan 30 (Obs! Start kl. 11:30, kaffe 13:30, tent 14:00-15:00)

 

Dagsprogram i Gamla Vasa och Närpes:

13:30 – 13:45 Kaffe
13:45 – 14:00 Anmälan
14:00 – 15:30 Genomgång av kursmaterialet inför tentamen
15:30 – 16:30 Tent

 

Självstudiematerial finns på Tukes hemsidor: www.tukes.fi/vaxtskydd

Pris:   90 € inkl. moms för kurs, kaffe samt tent. 70 € inkl. moms endast tent.

Anmälan med kontaktuppgifter samt FO-nr görs till Lantbrukssällskapet,

Carina Ahlnäs: 010- 839 2200 eller carina.ahlnas@proagria.fi  en vecka före respektive tillfälle.