Växtskyddsexamenstillfällen i april 2016

Växtskyddsexamen (Tukes) behövs för alla dem som yrkesmässigt hanterar växtskyddsmedel (ersätter även utgången sprutförarexamen).

Kurser samt tenttillfällen ordnas av Lantbrukssällskapet i april 2016:
14.4               Optima i Jakobstad, Trädgårdsgatan 30
15.4               Lantbrukskansliet i Lappfjärd, Nybrovägen 3

11:30 – 13:30  Genomgång av kursmaterialet inför tentamen
13:30 – 14:00  Kaffepaus
14:00 – 15:00  Tent

Självstudiematerial finns på Tukes hemsida, http://www.tukes.fi/vaxtskydd/story.html

Pris: 90 €, inkl. moms för kurs, kaffe samt tent. 70 €, inkl. moms för endast tent.
Anmälan med kontaktuppgifter samt FO-nummer till Lantbrukssällskapet,
Carina Ahlnäs tfn. 010- 839 2200 eller carina.ahlnas@proagria.fi senast en vecka före respektive tillfälle.

Växtskyddsexamen är 5 år i kraft.