Växtskyddsexamenskurser ordnas i november

Växtskyddsexamen 2015 (Tukes) för alla dem som yrkesmässigt hanterar växtskyddsmedel bör avläggas senast 27.11.2015.

Kurser samt tenttillfällen ordnas av Lantbrukssällskapet:

5.11. och 24.11. YA i Närpes, Ängskullsvägen 1
20.11. Optima i Jakobstad, Trädgårdsgatan 30
12.11. och 26.11. YA i Gamla Vasa, Kungsgårdsvägen 30 A

Skild grupp för växthusodlare i Närpes och Jakobstad.

Kl. 11:30 – 13:30 Genomgång av kursmaterialet inför tentamen
13:30 – 14:00 Kaffepaus
14:00 – 15:00 Tent

Självstudiematerial på Tukes hemsidor: www.tukes.fi/vaxtskydd

Pris:   90 € inkl. moms för kurs, kaffe samt tent. 70 €  inkl. moms endast tent.

Anmälan med kontaktuppgifter samt FO-nummer till Lantbrukssällskapet, Carina Ahlnäs: 010- 839 2200 eller carina.ahlnas@proagria.fi senast en vecka före respektive tillfälle.