Växtskyddsexamen

Den nya växtskyddsexamen arrangeras kommande vinter 2015 helt av Lantbrukssällskapet.

Kurs- och tenttillfällen ordnas följande dagar och platser:

17.2. vid YA Närpes

10.3. vid Optima Trädgårdsgatan i Jakobstad

24.3. vid YA i Gamla Vasa

Anmälan till Carina Ahlnäs senast en vecka före tillfället, tfn. 010-839 2200 eller carina.ahlnas@proagria.fi

Närmare info om kurstillfället kommer senare.

DSCN4572