Växtskyddsexamen vintern 2020

Växtskyddsexamen behövs om du t.ex. använder eller köper växtskyddsmedel eller rodenticider (råttgift) avsedda för yrkesmässigt bruk. Examen är i kraft 5 år.

Kurser samt tenttillfällen ordnas av Lantbrukssällskapet: kl. 12:00-15.30

11.2. Optima i Jakobstad, Trädgårdsgatan 30

13.2. YA i Gamla Vasa, Kungsgårdsvägen 30 A

19.2. YA i Närpes, Ängskullsvägen 1 

2.4. YA i Gamla Vasa, Kungsgårdsvägen 30 A

Dagsprogram:

12:00- Genomgång av kursmaterialet

14:00 Kaffe

14:30 – 15:30 Tent

Pris: 90 € inkl. moms för kurs, kaffe samt tent. 70 € inkl. moms endast tent och kaffe. Faktureras efteråt.

Anmälan med kontaktuppgifter till Lantbrukssällskapet,

Carina Ahlnäs: 010- 839 2200 eller carina.ahlnas@lantbrukssallskapet.fi  en vecka före respektive tillfälle.

Tukes självstudiematerial hittas här.