Växtskyddsexamen i oktober-november 2018

Behöver du intyg för att inhandla bekämpningsmedel eller biosider(råttgift)? Har datumet för din gamla sprutförarexamen gått ut? Är du pälsfarmare, eko-odlare eller konventionell odlare? Då har du  nu möjlighet att komma med på Växtskyddsexamenskurs som ProAgria Lantbrukssällskapet ordnar.

Platserna är följande:

29.10 YA! Gamla Vasa kl. 18-21.
1.11 OPTIMA Jakobstad kl. 12-15.
2.11 YA! Närpes kl. 12-15.

Dagsprogrammet ser ut så här (samma upplägg kvällstid):

12:00 – 14:00 Genomgång av kursmaterialet
14:00 – 14:30 Kaffepaus
14:30 – 15:30 Tent

Det skriftliga provet består av tjugo påståenden som du besvarar med ett kryss; sant eller falskt. Pris: 90 € inkl. moms för kurs, kaffe samt tent. 70 € inkl. moms endast tent och kaffe. Faktureras efteråt.

Anmälningar en vecka före till Lantbrukssällskapet, 010-839 2200 Carina Ahlnäs, eller carina.ahlnas@proagria.fi