Växtskyddsexamen i april

Växtskyddsexamen (tidigare sprutförarkurs) erhålls genom att avlägga en tent.

Tentamenstillfällen med genomgång av kursmaterialet ordnas av Lantbrukssällskapet:

 

4.4      Kronoby Folkhögskola, Torgarevägen 4

5.4      YA i Gamla Vasa, Kungsgårdsvägen 30 A

Dagsprogram:

11:30 – 13:30  Genomgång av kursmaterialet

13:30 – 14:00   Kaffe

14:00 – 15:00 Tent

 

Självstudiematerial finns på Tukes hemsidor: www.tukes.fi/vaxtskydd.

Pris: 90 € inkl. moms för kurs, kaffe samt tent. 70 € inkl. moms endast tent.

Anmälan med kontaktuppgifter samt FO-nr görs till Lantbrukssällskapet,

Carina Ahlnäs: 010- 839 2200 eller carina.ahlnas@proagria.fi