Växtskyddsexamen hösten 2019

Växtskyddsexamen behövs om du t.ex. använder eller köper växtskyddsmedel eller rodenticider (råttgift) avsedda för yrkesmässigt bruk. Examen är i kraft 5 år.

Kurser samt tenttillfällen ordnas av Lantbrukssällskapet:

13.11.   YA i Närpes, Ängskullsvägen 1 (12:00-15:30)

25.11.   YA i Gamla Vasa, Kungsgårdsvägen 30 A kvällskurs (17:00-20:30)

27.11.   Optima i Jakobstad, Trädgårdsgatan 30 (12.00-15:30)

Dagsprogram:

12:00- Genomgång av kursmaterialet

14:00 Kaffe

14:30 – 15:30 Tent

Självstudiematerial finns på Tukes hemsidor: https://tukes.fi/sv/vaxtskyddsutbildning-och-examen     à material på webben

Pris:   90 € inkl. moms för kurs, kaffe samt tent. 70 € inkl. moms endast tent och kaffe. Faktureras efteråt.

Anmälan med kontaktuppgifter till Lantbrukssällskapet,

Carina Ahlnäs: 010- 839 2200 eller carina.ahlnas@lantbrukssallskapet.fi  en vecka före respektive tillfälle.