Växtskyddsexamen 2019

Växtskyddsexamen behövs om du t.ex. använder eller köper växtskyddsmedel eller rodenticider (råttgift) avsedda för yrkesmässigt bruk. Examen är i kraft 5 år.

Kurser samt tenttillfällen ordnas av Lantbrukssällskapet:   

14.2 Optima i Jakobstad, Trädgårdsgatan 30
19.2 YA i Närpes, Ängskullsvägen 1
20.2 YA i Gamla Vasa, Kungsgårdsvägen 30 A
4.4 YA i Gamla Vasa, Kungsgårdsvägen 30 A

 

Dagsprogram:

12:00 – 14:00 Genomgång av kursmaterialet
14:00 – 14:30 Kaffe
14:30 – 15:30 Tent

 

Självstudiematerial finns på Tukes hemsidor: https://tukes.fi/sv/vaxtskyddsutbildning-och-examen

Pris:   90 € inkl. moms för kurs, kaffe samt tent. 70 € inkl. moms endast tent och kaffe. Faktureras efteråt.

Anmälan med kontaktuppgifter till Lantbrukssällskapet,

Carina Ahlnäs: 010- 839 2200 eller carina.ahlnas@lantbrukssallskapet.fi  en vecka före respektive tillfälle.