Växtskyddsexamen 18.4 i Jakobstad

Tentamenstillfällen med genomgång av kursmaterialet ordnas av Lantbrukssällskapet:

Plats: Lannäslund 1

Datum: 18.4 kl. 11.30

Dagsprogram:

11:30 – 13:30  Genomgång av kursmaterialet

13:30 – 14:00   Kaffe

14:00 – 15:00 Tent

 Självstudiematerial finns på Tukes hemsidor: www.tukes.fi/vaxtskydd

Pris:   90 € inkl. moms för kurs, kaffe samt tent. 70 €  inkl. moms endast tent och kaffe. Faktureras efteråt.

Anmälan med kontaktuppgifter samt FO-nr görs till Lantbrukssällskapet,

Carina Ahlnäs: 010- 839 2200 eller carina.ahlnas@proagria.fi  en vecka före respektive tillfälle.