Vår trädgårdsrådgivare Kaisa Haga har börjat

Med glädje kan vi berätta att vår nya trädgårdsrådgivare KAISA HAGA har inlett sitt arbete vid Lantbrukssällskapet den 1 maj 2014!

Vi önskar Kaisa välkommen till oss!

Hennes kontaktuppgifter är tfn. 050-9115 920 och e-post kaisa.haga(at)proagria.fi. Kaisa är stationerad vid Närpes kontoret.