Välskött åker bär längst – markstrukturseminarium

Tid och plats:

9.2.2017 kl 10.00- 15.00 Optima, Trädgårdsgatan, Jakobstad

10.2.2017 kl 9.30 -15.30 SÖFF, Närpes, Vasavägen 764

 

Huvudföreläsare: Paul Riesinger, Yrkeshögskolan Novia 

–        Markstrukturens uppbyggnad och betydelse.

–        Markpackningens skadliga effekter.

–        Orsakssammanhang bakom markpackning.

–        Förebyggande åtgärder mot markpackning.

–         Direkta åtgärder mot markpackning.

Anmälan till Lantbrukssällskapet tfn 010 839 2200 eller carina.ahlnas@proagria.fi senast 2.2.

Ingen kostnad för deltagande, lunch till självkostnadspris. Välkomstkaffe före kursstart.

Välkommen med!

Arrangör: Projektet AgroTillväxt

Agrotillvaxt_NTM_EU_600px