VALLSTART – observationer i fält

 

 

Projektet AgroTillväxt ordnar ett vallobservationstillfälle
onsdag 6.6 kl.10.00 – 11:30 i Edsevö.
Det varma vädret gör att första vallskörden närmar sig med stormsteg – vi tar en
närmare titt på hur vallarna ser ut tillsammans med ProAgria Lantbrukssällskapets rådgivare.
Vi gör observationer i växtbeståndet på två olika förstaårsvallar samt en äldre vall;
• Utvecklingsstadier och skördetidpunkt
• Bedömning av täthet och skördenivå
• Skördetidsprov
• Kompletteringssådd
• Ogräsförekomst
• Bedömning av andel klöver i vallen
• Betesvall
Vi samlas kl.10:00 vid Magnus och Göran Blässars gård, Blässarsvägen 23, Edsevö
Alla intresserade välkomna! Ta chansen och kom ut och diskutera med rådgivare
och andra lantbrukare. Ingen förhandsanmälan.
Tillfället är kostnadsfritt!
Vid frågor: Jessika Eklund 050 595 4906 eller Margareta Slotte 050 412 7627.