Välkommen på stödinfo 2017!

Program:

– EU:s jordbrukspolitik 2021 -, ÖSP

– Mark- och spruttest, ProAgria Lantbrukssällskapet

– Stöd & Granskning 2017, NTM-centralen

– Kaffe

– Stödansökan, Landsbygdssekreterarna

 

Anmäl senast ett par dagar före! 

Plats Tidpunkt   Anmälningar;
Kristinestad, Majbo

–  Finska: e-m

–  Svenska: kvällstid

27.3.

kl.14:00

kl.18:00

lantbrukskansli@krs.fi

06-222 1701

Korsnäs kommungård 28.3. kl.18:30 christina.bengsen@kfem.fi

0400-419 517

Anmälan senast 22.3.

Vörå, Norrvalla 29.3. kl.18:30 roger.bertils@vora.fi

06-382 1251

Malax Bygdegården 30.3. kl.18:30 asa.backman@kfem.fi

050-087 4511

Närpes YA 11.4. kl.18:30 lantbruk@narpes.fi

040 6694 716, 040 6694 714

Nykarleby, Ahlbecksalen 12.4. kl.19:00 lantbruk@nykarleby.fi

06-785  6136

Korsholm, Gamla Vasa YA 12.4. kl.18:30 lisbeth.hintsala-sabel@vora.fi

050-363 0847

Kronoby kommungård 18.4. kl.19:00 sanna.sars@pedersore.fi

044-755 7686

Pedersöre kommungård 19.4. kl.13:00   maria.bjorkgard@pedersore.fi

06-785 0157

Vörå, Norrvalla

 

Toukola, Tervajoki,

–        Finska

20.4. kl.12:00

 

20.4. kl.18:30

roger.bertils@vora.fi

06-382 1251

Ingen förhandsanmälan