Välkommen på stödinfo 2016!

Program, halvdag eller kväll:
Öppning och information om Råd 2020 – ProAgria Lantbrukssällskapet
Grundstödet, förgröningsstödet, tvärvillkoren – NTM centralen
Miljöersättning – NTM centralen
Miljöavtal och ekologisk produktion – NTM centralen
Kaffe
Investeringsstöd – NTM centralen
Stödansökan – Landsbygdssekreteraren
Aktuellt från ÖSP – ÖSP

Program, heldag:
9.30       Kaffe
10.00     Öppning och presentation av programmet Min Gård samt information om Råd 2020
                – ProAgria Lantbrukssällskapet
10.20      Grundstödet, förgröningsstödet, tvärvillkoren – NTM centralen
10.40      Kompensationsersättning och nationella åkerstöd – NTM-centralen
11.00      Miljöersättning – NTM centralen
11.40      Miljöavtal och ekologisk produktion – NTM centralen
12.00      Lunch (på egen bekostnad)
12.45      Stödansökan – Landsbygdssekreteraren
13.15      Djurstöden och djurens välbefinnande – NTM-centralen
14.15      Investeringsstöd, startstöd – NTM-centralen
14.45      Aktuellt från ÖSP – ÖSP
15.15      Avslutning – ProAgria Lantbrukssällskapet

 

 Anmäl dig senaste 2 dagar före infotillfället! Anmäl senast 24.3 till infotillfällen i Närpes! 

Plats Tidpunkt   Anmälningar;
Pedersöre, Optima (heldag!) 4.4.2016 9:30 – 15:30 jeanette.fagerholm@pedersore.fi 06-7850159
Gamla Vasa, YA! 5.4.2016 18:30 – 21:30 lisbeth.hintsala-sabel@vora.fi 050-3630847
Närpes, YA 5.4.2016 18:30 – 21:30 lantbruk@narpes.fi 06-2249240
Närpes, YA 6.4.2016 12.30-15.30 lantbruk@narpes.fi 06-2249240
Kronoby, Fullmäktigesalen 6.4.2016 19:00 – 22:00 yvonne.krook@pedersore.fi 040-7142162
Vörå, Norrvalla 7.4.2016 18:30 – 21:30 landsbygdskansliet@vora.fi 06-3821250
Pedersöre, Bennäs 11.4.2016 19:00 – 22:00 jeanette.fagerholm@pedersore.fi 06-7850159
Yttermalax, Bygdegården 12.4.2016 18:00 – 21:00 asa.backman@kfem.fi 050-0874511
Tervajoki, Toukola 12.4.2016 18.30-21.30 Ingen förhandsanmälan!
Vörå, Norrvalla (heldag!) 14.4.2016 9:30 – 15:30 landsbygdskansliet@vora.fi 06-3821250
Kristinestad, Majbo (på finska!) 14.4.2016 12:00 – 16:00 lantbrukskansli@krs.fi 06-2221701
Kristinestad, Majbo 14.4.2016 18:00 – 21:00 lantbrukskansli@krs.fi 06-2221701
Nykarleby, Ahlbecksalen 14.4.2016 19:00 – 22:00 lantbruk@nykarleby.fi 06-7856136
Karleby, Karlebysalen 15.4.2016 10:00 – 14:00 sanna.sars@kokkola.fi 044-7809543

 

Agro-Tillvaxt-Logo     ÖSP    ELY_swe_small     lippu_ja_tunnuslause_svenska