Välkommen på miljöersättningens skolningsdag 2017!

Dagen är obligatorisk för dem som INTE avlägger tentamen via VIPU-tjänsten (senast 30.4.2017).

Program:

– Stödutbetalningar och tidtabeller 2017

– Rådgivning – vad erbjuds? Råd 2020

– Växtskydd (IPM), vilka krav ställs på skiftesvis bokföring?

– Miljöavtalen och stöd för miljöinvesteringar

– Vilka är de vanligaste bristerna vid en granskning?

– Ekologisk växtodling, omläggning från konventionell odling

– Miljöersättningens krav och möjligheter

Alla tillfällen kl. 9-16. Ingen deltagaravgift. Lunch och kaffe på egen bekostnad. 

Anmäl senast två vardagar före!

 

Plats Tidpunkt Anmälningar;
Norrvalla, Vörå 17.1 landsbygdskansliet@vora.fi

06-3821251

Kronoby kommungård 23.1 sanna.sars@pedersore.fi

044-7557686

Laihela NS, finska 24.1 esa.ala-sihto@vora.fi

050-3203131

Närpes simhall 6.2 lantbruk@narpes.fi

040-6694716, 040-6694714

Pedersöre kommun 7.2 maria.bjorkgard@pedersore.fi

06-7850157

Lappfjärd, Lantbrukskansli finska 13.2 lantbrukskansli@krs.fi

06-2221701

Malax kommun 14.2 asa.backman@kfem.fi

050-0874511

Nykarleby, Ahlbecksalen 15.2 lantbruk@nykarleby.fi

06-7856136

Korsholms kulturhus 16.2 Lisbeth.hintsala-sabel@vora.fi

050-3630847

Lappfjärds folkhögskola 17.2 lantbrukskansli@krs.fi

06-2221701

Agrotillvaxt_NTM_EU_600px