Välkommen med på studieresa med tema kalv– och kviguppfödning

tisdagen den 14.10 till Vimpeli och Ähtäri

Grunden till en högavkastande besättning ligger i en bra miljö för kalvar och kvigor. Hur ska man planera ändamålsenliga utrymmen för dessa djurgrupper med tanke på optimal djurhälsa och samtidigt underlätta det praktiska arbetet? Vi besöker två gårdar med moderna anläggningar, båda planerade av Jouni Pitkäranta.

Hietakorpis robotladugård i Vimpeli för 158 kor + dräktiga kvigor och kalvar färdigställdes 2011. Gården har nyligen övergått till ekologisk mjölkproduktion. Kalvutrymmet med öppningsbara gardinväggar ligger i direkt anslutning till mjölkrummet. Kvigorna är uppstallade i den gamla båsladugården, som renoverats och fungerar idag som lösdrift.

Kantoniemis ladugård är byggd i två omgångar, varav den senare färdigställdes 2011. I dagsläget finns det plats för 250 kor och i lösdriften finns även en avdelning för dräktiga kvigor. Kalvutrymmet med 48 platser färdigställdes 2009 och har gardinväggar. Den gamla ladugården renoverades till kvigladugård 2006.

Vi startar med buss från Karleby ABC kl 7:00 på tisdag och stannar vid Kronoby S-Market, Edsevö och Ytterjeppo på väg till Hietakorpis gård i Vimpeli. Därefter blir det lunch på Punaisen Tuvan Viinitila i Alajärvi. På eftermiddagen besöker vi Kantonimemis gård i Ähtäri.  Vi är tillbaka i Karleby ca kl 17:30.

Pris: 30 €/deltagare + 24 % moms. I priset ingår bussresa och lunch.

Anmälan till Eva Häggblom, eva.haggblom@proagria.fi eller 050 4111780 senaste onsdagen den 8.10.

Arrangör: Koll på bygget – projekt

Logobild 26.9