Utvidgning av Råd 2020

Systemet för jordbruksrådgivning, Råd 2020, har nu kompletterats med modulen Förbättring av konkurrenskraften och modernisering av jordbruk. Detta innebär att alla jordbruk nu kan få kostnadsfri rådgivning för utredningar i samband med generationsväxling och bolagisering, jämförelser av investeringsalternativ, kartläggning av ekonomiska läget, produktionskostnadsberäkningar m.m.

Godkända rådgivare är:
Jan-Erik Back
Johanna Norrvik
Per-Erik Järn
Tor-Erik Asplund
Åsa Mattsson

Från tidigare omfattar Råd 2020 rådgivning gällande miljö, växtskydd, produktionsdjur, ekologisk produktion, energi.

Mer info på Råd 2020-sidan.