Uppdaterat program: Information till dikningssammanslutningar