Träffar i Österbottens Näringhjul

Januariträffen är på gång, dessa platser och tidpunker gäller.  Denna gång är det vatten som är tema, med frågeställningen.

Vad kan man göra för att vatten INTE ska vara en begränsande faktor?

  • Kronoby  21.1.  Marina’s,Södra Terjärvvägen 10, kl. 9.30 – 12.00
  • Vörå 23.1., Norrvalla, Vöråvägen 305, kl. 18.30 – 21.00
  • Närpes  27.1, Söff, Vasavägen 764, kl. 18.30 – 21.00 OBS! Ändrat datum

Övriga ämnen som det blir under vintern är:

  • Januari: Dränering/vattenhushållning, dräneringsplanerare Simon Nässlin
  • Februari: Markstruktur Agronom Jussi Knaapi
  • Mellangrödor/växter

Det finns rum för mera deltagare på alla orter. OBS! tidigare deltagare anmäler om de inte kommer att delta.

Anmälan görs på e-post carina.ahlnas@proagria.fi eller telefon 010-839 2200

senast 17.1 (Närpes 24.1)

Välkomna!