Telefon: 010 839 2200 - epost: fornamn.efternamn@proagria.fi (inget åäö)
Möjlighet till framgång

Odlings- och gödselplaner.

- ProAgrias skiftesdatabank

Project Description

VeteOdlingsplanering görs i WebWisu. Planen görs skiftesvis för den kommande växtperioden på gården. Vid val av odlingsväxter och –sorter beaktar växtodlingsrådgivarna, i samråd med dig, erfarenheter från den senaste växtperioden. Dessutom planeras behovet av kalkning och hur åkrarnas produktionsförmåga bäst kan bibehållas eller förbättras. Du får en skriftlig odlingsplan och alla odlingsuppgifter skrivs ut på skifteskorten. Det också möjlighet att få andra skriftliga rapporter, som sammandrag av planerad gödsling och utsädesmängder.  Vid beräkning av handels- och stallgödsel följs de bestämmelser som myndigheterna utfärdat.

Kontakta våra växtodlingsrådgivare !

ProAgrias odlingsdatabank

De skiftesuppgifter som finns i ProAgrias Odlingsdatabank kan användas som stöd vid odlingsplaneringen. Där kan din gårds skiftesuppgifter jämföras med andra skiften både i Österbotten och i övriga landet. Bland annat kan du se vilka insatser som gett bästa resultat för olika växtslag  och –sorter samt hur olika sorter lyckats på t.ex. olika jordarter.

Ta kontakt med din odlingsplanerare om du är intresserad av att sända in dina skiftesuppgifter till Odlingsdatabanken. Uppgifterna behandlas konfidentiellt.

Kontakta våra växtodlingsrådgivare !

 

Relaterade tjänster

Back to Top