Telefon: 010 839 2200 - epost: fornamn.efternamn@proagria.fi (inget åäö)
Möjlighet till framgång

Vallrådgivning.

- produktion, utveckling och tillväxt

Project Description

Vallrådgivning

Ensilageskord

Är vallskörden tillräcklig för djurens behov på Din gård? Varierar mängden mycket från år till år beroende på väderförhållanden? Är kvaliteten på vallensilaget jämn och bra? Borde Du kunna öka andelen ensilage i foderstaten till korna för mindre köpbehov av kraftfoder? Vet Du vad vallfodret kostar att producera på Din gård?

Grovfodrets betydelse för lönsamheten i mjölk- och köttproduktion (nöt och får) är mycket stor. En bra kvalitet på vallensilaget och en tillräcklig kvantitet ger möjligheter att öka andelen grovfoder i foderstaten. Det betyder mindre behov av köpfoder som direkt syns på bankkontot. Bättre kvalitet på grovfodret ger alltid bättre avkastning i såväl mjölk- som köttproduktion och därigenom även bättre lönsamhet för hela gården.

Vår vallrådgivning kan hjälpa Dig att utveckla produktionen av grovfoder. Vi erbjuder såväl gårdsvis rådgivning som rådgivning i små grupper.

 

Vallgrupper

Vill du lära dig mera om vallodling och annan grovfoderproduktion tillsammans med andra vallodlare? Då är en s.k. vallgrupp någonting för dig!

I en grupp kan du utbyta erfarenheter med kolleger från andra delar av landskapet och tillsammans med dem fördjupa dig i aktuella frågor om produktion av grovfoder till mjölkkor, köttnöt, får eller hästar. Deltagarna samlas till fältdagar och möten på lämpliga ställen för genomgång av bl.a. resultat från foderanalyser och för planering av följande års vallodling.

 

Kontakta våra växtodlingsrådgivare eller husdjursrådgivare!

Relaterade tjänster

Back to Top