Telefon: 010 839 2200 - epost: fornamn.efternamn@proagria.fi (inget åäö)
Möjlighet till framgång

Utfodringsrådgivning.

- från vall till mjölk

Project Description

Utfodring – från vall till mjölk

Vallfoderproduktionen är motorn i hela mjölkproduktionen, men hur går Din gård vidare för att utnyttja ensilaget optimalt?

Med våra utfodringstjänster kan vi tillsammans styra utfodringen för alla djurgrupper på din gård, allt enligt dina behov! I planeringen beaktar vi bland annat foderpartiernas kvalitet och kvantitet, aktuella foderpriser och produktionskostnadseffektivitet. Vi erbjuder utfodringstjänster, där vi planerar och besöker ladugården för att följa upp hur utfodringen fungerar i praktiken. 

Vår utfodringsplanering och –uppföljning sker med ProAgrias program KoKompassen, som fungerar tillsammans med produktionskontrollen. På så vis utnyttjas gårdens produktionsresultat i planeringen för en effektivare produktion och bättre djurhälsa.

Utfodringens uppföljningskalkyl – dagsberäkning

Ett enkelt sätt att följa upp hur utfodringen lyckats i din besättning är att göra en dagsberäkning. Med en dagsberäkning får du aktuell information om utfodringen, hur balanserad och lönsam den är. Du få pålitlig information för planering och genomförande av utfodringen.

Tveka inte utan kontakta oss i utfodringsärenden, vi hjälper dig gärna!

Våra husdjursrådgivare!

 

Relaterade tjänster

Back to Top