Telefon: 010 839 2200 - epost: fornamn.efternamn@proagria.fi (inget åäö)
Möjlighet till framgång

Utfodringsrådgivning.

- från gräset till gödseln

Project Description

Utfodring – från gräset till gödseln

kor-pa-radMotorn i hela mjölkproduktionen är vallfoderproduktionen, men hur går Din gård vidare för att utnyttja ensilaget optimalt?

Med våra utfodringspaket kan vi tillsammans styra utfodringen för alla djurgrupper på din gård, allt enligt dina behov! I planeringen beaktar vi bland annat foderpartiernas kvalitet och kvantitet, aktuella foderpriser och produktionskostnadseffektivitet. Vi erbjuder fyra olika storlekar på våra utfodringstjänster, där vi alltid besöker ladugården för att följa upp hur utfodringen fungerar i praktiken. Läs mer om de olika alternativen längre ner på sidan.

Skulle du vilja få ut mer av din vallodling? Nu har du möjlighet att välja tre olika rådgivningsalternativ kring vallfoderproduktion! Läs mer om vallpaketen på här.

All vår utfodringsplanering och –uppföljning sker med ProAgrias program KoKompassen, som fungerar tillsammans med produktionskontrollen. På så vis utnyttjas gårdens produktionsresultat i planeringen för en effektivare produktion och bättre djurvälfärd.

KoKompassen beaktar på ett unikt sätt fodrens inverkan på produktionen, totala foderkostnaden och mjölkpriset så att vi får fram den ekonomiskt optimala utfodringen för besättningen.

Tjänster som utförs med hjälp av KoKompassen är:

 • Utfodringsstyrning: utfodringens uppföljning (dagsberäkning) och planering
 • Foderproduktionens planering
 • Produktionsprognos

Kontakta våra husdjursrådgivare!

Utfodringsrådgivningspaket

Produktion – Upprätthåller produktionen

 • FoderbordLadugårdsbesök: allmänna besättningsobservationer (djurens kondition, idisslande, våmmens fyllnadsgrad, kvigor och kalvar),
 • Översiktlig hullbedömning av djuren
 • Bedömning av fodrens mängd och kvalitet
 • Optimerade utfodringsplaner för hela besättningen 2 ggr
 • Uppföljning av utfodringen med dagsberäkning en st. per kvartal
 • Skriftliga åtgärdsförslag

Utveckling – Alltid optimal utfodring

 • Ladugårdsbesök 2-3 st:
  • hullbedömning av korna
  • allmänna besättningsobservationer (djurens kondition, idisslande, våmmens fyllnadsgrad, kvigor och kalvar)
  • bedömning av hur utfodringen verkställs i praktiken
  • uppföljning av ungdjurens tillväxt
 • Bedömning av fodrens mängd och kvalitet
 • Ekonomisk jämförelse av olika utfodringsalternativ
 • Optimerade utfodringsplanerer för hela besättningen upp till 5 ggr.
 • Uppföljning av utfodringen med dagsberäkningar upp till 5 ggr.
 • Beräkning av den totala åtgången av foder och foderbehov
 • Uppföljning av utfodringen med Periodberäkning för hela året
 • Aktiv kontakt under hela året

Tillväxt – Strategisk utveckling och noggrann planering

Tjänsten skräddarsys efter behov. Paketet utveckling utökat med exempelvis:

 • Regelbunden uppdatering av individuella fodergivor
 • Månatlig uppdateing av foderrecept
 • Produktionsprognos: i vilken takt djurantalet och produktionsmängden ökar
 • Strategidiskusion och utredningar om t.ex. utfodringsutrustning.
 • Produktionskostnadsberäkning för eget foder
 • Beräkning av det totala foderbehovet

Kontakta våra husdjursrådgivare!

Relaterade tjänster

Back to Top