Telefon: 010 839 2200 - epost: fornamn.efternamn@proagria.fi (inget åäö)
Möjlighet till framgång

Ungdjursrådgivning.

– det man kan mäta kan förbättras

Project Description

kvigor-vid-an

Goda produktionsresultat är ett långsiktigt mål. Med optimal skötsel av kalvar och kvigor lägger du grunden för en hög mjölkproduktion, det är vetenskapligt undersökt.

Vi hjälper dig genom att erbjuda rådgivning specifikt kring kvigornas och kalvarnas utfodring, miljöförhållanden och arbetsrutiner. Tillväxten följs noggrant upp och analyseras för de olika djurgrupperna. Därtill ordnas ett gruppdiskussionstillfälle där gårdarna sinsemellan kan utbyta sina erfarenheter kring kviguppfödning.

Kontakta våra husdjursrådgivare!

Relaterade tjänster

Back to Top