Telefon: 010 839 2200 - epost: fornamn.efternamn@proagria.fi (inget åäö)
Möjlighet till framgång

Testning av växtskyddsspruta.

- minst var femte år

Project Description

Spruttester

För att kunna utföra växtskyddsbesprutningarna på ett ändamålsenligt och miljövänligt hållbart sätt bör växtskyddssprutorna testas enligt fastslagna regler. ProAgria Lantbrukssällskapet ordnar årligen spruttester runt om i Österbotten i samarbete med Lantmannagillena och t.ex. lantbruksaffärer. Uppdaterad info om anmälningar och testplatser sätts upp under ”Aktuellt” på www.lantbrukssallskapet.fi inför odlingssäsongen.

Det finns också möjlighet  att testa en enskild spruta på gården ända till slutet av odlingssäsongen, men i sådana fall är avgiften dubbelt högre.

Kom ihåg  att även mellan testningarna skall sprutorna underhållas och skötas på bästa sätt.

Testning_vaxtskyddsspruta

Vid frågor kontakta Jan-Erik Back, tfn 050-4417 511,  jan-erik.back(at)lantbrukssallskapet.fi eller Carina Ahlnäs, 010-839 2200, carina.ahlnas(at)lantbrukssallskapet.fi

Att förbereda sig för testningen:

  1. Ta fram den spruta som ska testas och dess bruksanvisning.
  2. Rengör sprutan så att testaren inte utsätts för eventuella rester av växtskyddsmedel och för att testresultatet blir pålitligt.
  3. Om testaren kommer till din gård, fundera på en passande plats för testningen. Försäkra dig om att tvätt- och sköljvatten inte förorenar vattendragen.
  4. Reparera de fel som du känner till redan före testningen.
  5. Skydda den eventuella kraftuttagsaxeln. Kontrollera att skydden för traktorn och sprutan är hela och att alla delar sitter på plats, även kedjan som förhindrar skyddets rotation.
  6. Fyll sprutans tank till hälften med vatten.

I Tukes infoblad kan du läsa mer om hur du förbereder dig inför spruttestning.  Klicka här.

Relaterade tjänster

Back to Top