Telefon: 010 839 2200 - epost: fornamn.efternamn@proagria.fi (inget åäö)
Möjlighet till framgång

RÅD 2020 – systemet för jordbruksrådgivning.

- Varje jordbruksgård har 7000 € att använda under 2015-2020!

Project Description

SkyddsremsaRåd 2020 – systemet för jordbruksrådgivning är en del av programmet för utveckling av landsbygden i Fastfinland 2014-2020 och bygger på Europaparlamentets förordning om stöd för landsbygdsutveckling.

Varje gård har 7000,- för Råd 2020-tjänster. 

Rådgivningsmodulerna är

 • MODERNISERING AV GÅRDSBRUKSENHETEN OCH FÖRBÄTTRAD KONKURRENSKRAFT
 • MILJÖ
 • PRODUKTIONSDJUR
 • PRODUKTIONSDJUR, hälsovårdsplaner
 • VÄXTSKYDD OCH FODER- OCH LIVSMEDELSHYGIEN
 • EKOLOGISK PRODUKTION, produktionsdjur
 • EKOLOGISK PRODUKTION, växtproduktion

Ämnesområdena för jordbruksrådgivning är t.ex.;

 • förbättrad konkurrenskraft
 • generationsväxling
 • gårdsbruksinvestering
 • tvärvillkor
 • kraven på förgröningsstöd
 • bevarande av jordbruksmark
 • begränsning av och anpassning till klimatförändringar
 • biologisk mångfald
 • vatten- och markskydd
 • miljöersättningens krav
 • ekologisk produktion, växt och djur – omläggning, produktionsvillkor
 • växtskydd och integrerad produktion
 • produktionsdjurens välbefinnande och hälsa
 • omständigheter som anknyter till miljöeffektivitet såsom effektivare energianvändning och förnybar energi

GRATIS RÅDGIVNING – HUR GÅR DET TILL I PRAKTIKEN?

 • Kontakta vår Råd 2020-rådgivare och boka ett besök till din gård. Rådgivarregister med kontaktuppgifter finns på Livsmedelsverkets sida; http://tilaneuvojat.mavi.fi/#/sv
 • Råd 2020-rådgivaren gör en medelreservering på Hyrrä (Livsmedelsverkets webbtjänst)
 • Rådgivningsbesöket genomförs enligt planer och överenskomna åtgärder antecknas
 • Råd 2020-rådgivaren redovisar rådgivnings- och resekostnader till Livsmedelsverket
 • Jordbrukaren får endast en moms-räkningen från Lantbrukssällskapet

Kontakta våra Råd 2020 växtodlingsrådgivare husdjursrådgivare eller ekonomirådgivare för att diskutera vidare!

Utskrift på Infoblad om Råd 2020-tjänsten.

Utskrift på Lantbrukssällskapets Råd 2020-rådgivare.

Relaterade tjänster

Back to Top