Telefon: 010 839 2200 - epost: fornamn.efternamn@proagria.fi (inget åäö)
Möjlighet till framgång

Råd 2020 Kartläggningsbesök.

- nästa strategiska steg på Din gård

Project Description

Vårens nyhet är Råd2020 Kartläggningsbesök  hjälper dig att definiera och besluta nästa strategiska steg på Din gård och ta grepp över gårdens årsklocka och rutiner!

 • Vi besöker din gård för att diskutera företagets och ägarnas dagssituation.
  • Har du känslan av att du vill förändra eller förbättra något?
  • Kanske du vill uppnå ett bättre resultat?
  • Har du funderingar kring hur du kan effektivera din verksamhet?
 • Vi kartlägger era framtidsvisioner och funderingar innefattande hela verksamheten
  • T.ex. visioner kring
   • Produktionsmängder
   • Djurantal
   • Ekonomihantering
   • Grödor
   • Skördemängder
   • Välmående, företagshälsovård
   • Generationsväxlingar
   • Bolagisering
   • Arbetstid osv…

Tillsammans försöker vi hitta goda lösningar för din verksamhet!

Kontakta våra ekonomirådgivare!

Relaterade tjänster

Back to Top