Telefon: 010 839 2200 - epost: fornamn.efternamn@proagria.fi (inget åäö)
Möjlighet till framgång

Produktionsuppföljning mjölk.

– vad är nyttan?

Project Description

Produktionsuppföljning – vad är nyttan med det?

Produktionsuppfoljning_cirkelbildGenom analys av varje kos mjölkmängd, samt dess innehåll av fett, protein och celltal, kan du göra en rad olika beslut som optimerar produktionen på din gård. Du kan sedan via ProAgrias nättjänster jämföra utvecklingen av dina resultat från år till år, både på egen gård och även med andra i motsvarande besättningsstorlek. Det finns inte många branscher som erbjuder detta!

Du får även tillgång till en rad olika nyckeltal som berör alla djurgrupper och en mjölkgårdsrådgivare som också hjälper dig med att se just din gårds utvecklingsmöjligheter. Läs mer om våra olika tjänster som vi erbjuder!

Styr, jämför, förbättra och håll koll på mjölkproduktionen effektivt – med produktionsuppföljningen lyckas du!

 

Kontakta våra husdjursrådgivare!

Relaterade tjänster

Back to Top