Telefon: 010 839 2200 - epost: fornamn.efternamn@proagria.fi (inget åäö)
Möjlighet till framgång

Produktionskostnadskalkyl.

- i siffror och grafer

Project Description

graferHar du koll på produktionskostnaderna i växtodlingen?

En växtodlare önskar gärna att lönsamheten i växtodlingen skulle förbättras, i synnerhet som produktpriserna rejält kan sjunka från en säsong till en annan. En möjlighet kan vara nyare sorter, högre skördar, bördigare marker osv. Men också här kan taket rätt snabbt komma emot.

Ifall det är svårt att få mera intäkter är det andra alternativet att minimera kostnaderna. Du borde veta till vilken kostnad du nu producerar din vara och av vilka olika delkostnader totalkostnaden uppstår. Finns det möjligheter att göra inbesparingar?

Växtodlingsrådgivarna kan räkna ut produktionskostnaderna i din växtodling och bena ut vad de består av. Samtidigt fungerar vi som diskussionspart när lösningar söks och förbättringar planeras.

För beräkning av produktionskostnaderna behövs uppgifter om skördeintäkter, stödbelopp, kostnader för utsäde, gödsling och växtskydd och andra insatser. Kostnader för maskinpark, byggnader och den totala arbetsinsatsen tas också fram.

Produktionskostnaderna i siffror och grafer

Resultatet presenteras både i siffror och med utskrifter i grafisk form.

De nyckeltal som man får fram är bl.a.:

  • Rörliga kostnader per hektar
  • Fasta kostnader per hektar
  • Rörliga samt fasta kostnader per producerad enhet (t.ex. fasta kostnader i €/kg korn)
  • Maskinkostnader, t.ex. avskrivning, räntor, underhåll, försäkringar m.m. i €/hektar och €/kg
  • Nyckeltal: nettovinst, jordbruksöverskott, förtjänst per arbetstimme m.m.

Tillsammans med rådgivaren går du sedan igenom resultatet steg för steg och diskuterar var just du på din gård kan sätta in kostnadssänkande åtgärder.

Kontakta våra växtodlingsrådgivare !

Relaterade tjänster

Back to Top