Telefon: 010 839 2200 - epost: fornamn.efternamn@proagria.fi (inget åäö)
Möjlighet till framgång

Miljöplanering.

Behandling av avrinningsvatten

Project Description

Behandling av avrinningsvatten, reglerad dränering  och underbevattning. Sedimenteringsbassänger, våtmarker,  naturens mångfald osv.

Miljöförbindelse i form av Hantering av avrinningsvatten

Nya 5 åriga avtal för miljöförbindels kan sökas i år för sura sulfat-, torv- eller mulljordar i form av  hantering av avrinningsvatten. Stöd kan sökas för a) reglerbar dränering  eller b) reglerbar underbevattning eller återanvändning av avrinningsvatten.  Stödet för reglerbar dränering är 70€/ha och 250€/ha för reglerbar underbevattning eller recirkulation av avrinningsvatten.

Om skiftet inte har omfattats av ett gammalt avtal måste en jordanalys tas för att konstatera att skiftet är stöddugligt. Sur sulfatjord ska konstateras på basis av en jordanalys som utförts i ett laboratorium. Torv- och mulljordar ska konstateras på basis av markkartering. Vid provtagningen ska den provfrekvens som föreskrivits för markkartering iakttas. Den som ansöker om ersättning ska lämna markkarteringen eller resultatet av analysen till kommunens  landsbygdsnäringsmyndighet senast 30.9 under den växtperiod då sökanden första gången ansöker om miljöersättning för hantering av avrinningsvatten. Om Geologiska forskningscentralen har tagit ett prov av skiftet och utgående från det har konstaterat att skiftet är sur sulfatjord, behövs ingen separat analys av provet.

Sedimenteringsbassänger, våtmarker och naturens mångfald

Avtal för Sedimenteringsbassänger, våtmarker och naturens mångfald kan också sökas för den nya programperioden. Se närmare på Mavis hemsida

 

Kontakta våra planerare

draneringsbrunn

stenrose

vatten

 

 

 

Relaterade tjänster

Back to Top