Telefon: 010 839 2200 - epost: fornamn.efternamn@proagria.fi (inget åäö)
Möjlighet till framgång

Mättjänster.

Kartläggning m.m.

Project Description

Kartläggning, byggnadsmätningar, areal- och massamätning, arbetsutpålning

Vi utför olika typer av mätningsuppdrag med GPS och precisions Takymeter.  Alla mätningar är förankrade i officiellt koordinat- och höjdsystem.

Mätresultaten färdigt bearbetade som dwg-, eller pdf-fil, samt på papper.

Uppdragen kan gälla:

  • Upprättande av olika typer av situationsplaner för t.ex. byggnadsplanering.
  • Profilavvägningar av t.ex. markytor eller utfallsdiken.
  • Massaberäkningar av bergsbrott och grustag.
  • Muddringsplanering.
  • Arealmätning.
  • Precisionsmätning av byggnader och gjutningar.
  • Arbetsutmärkning av färdig plan i terrängen.
  • Grundundersökningar på sura sulfatjordar

Kontakta våra planerare

matning-solceller
matning-sommar
matning-vinter

Relaterade tjänster

Back to Top