Telefon: 010 839 2200 - epost: fornamn.efternamn@proagria.fi (inget åäö)
Möjlighet till framgång

Lönsamhetsbokföring.

- ekonomisk planering

Project Description

lonsamhetNär jordbruken blir större blir det allt viktigare att följa upp företagets ekonomi och göra ekonomisk planering. Genom lönsamhetsbokföringen får man tillgång till ett bokslut med resultat- och balansräkning samt kalkyler och nyckeltal för sitt jordbruk.

Lönsamhetsbokföring är ett system som man kan gå med i oavsett produktionsinriktning. Deltagandet är helt gratis och man deltar så länge man vill. Bokföringsgården besöks en gång per år av Lantbrukssällskapet, som kommer och samlar in den information som behövs.

Lantbrukssällskapet färdigställer uppgifterna som skickas vidare till MTT Ekonomisk forskning (MTTL). Bokföringsgårdarna får senare årligen en gårdsrespons med kalkyler och nyckeltal som fås ur bokföringsmaterialet.

Fördelar:

 • Gratis
 • Gården får viktiga resultat om gården som kan användas vid uppföljning o. ekonomisk planering
 • Gården får en uppfattning om hur duktig man är jämfört med andra jordbrukare, ekonomiskt sett

Information som samlas in:

 • Skattebokföringen
 • Uppgifter om odlingen och eventuella produktionsdjur
 • Producerade mängder
 • Lageruppgifter
 • Förändringar angående egendomen
 • Mängden arbetstimmar

Gårdsresponsen består av:

 • Nyckeltal för gårdens likviditet, lönsamhet, soliditet, skuldsättningsgrad m.m.
 • Resultat o. balansräkning
 • Landsvisa resultat för lönsamhetsbokföringsgårdarna
 • Man kan även jämföra på ”ekonomidoktorn” på Internet var man lönsamhetsmässigt ligger jämfört med andra gårdar (www.mtt.fi/ekonomidoktorn – > jordbruks o. trädgårdsproduktion)

Kontakta våra ekonomirådgivare!

Relaterade tjänster

Back to Top