Telefon: 010 839 2200 - epost: fornamn.efternamn@proagria.fi (inget åäö)
Möjlighet till framgång

Lönsamhetsbokföring.

- ekonomisk uppföljning

Project Description

lonsamhetNär lantbruksföretagen växer blir det allt viktigare att följa upp företagets ekonomi och göra ekonomisk planering. Genom lönsamhetsbokföringen får man tillgång till ett bokslut med resultat- och balansräkning samt kalkyler och nyckeltal för sitt jordbruk.

Lönsamhetsbokföring är ett system som man kan gå med i oavsett produktionsinriktning. Deltagandet är helt gratis och man deltar så länge man vill. Bokföringsgården besöks en gång per år av Lantbrukssällskapet, som kommer och samlar in den information som behövs.

Broschyr – Fördelar med lönsamhetsbokföring för bokföringsgårdar

Lantbrukssällskapet färdigställer uppgifterna som skickas vidare till Naturresursinstitutet (Luke). Bokföringsgårdarna får senare årligen en respons med kalkyler och nyckeltal som räknas med bokföringsmaterialet som grund.

Fördelar:

 • Gratis
 • Gården får viktiga resultat om gården som kan användas vid uppföljning och planering av verksamheten
 • Gården kan jämföra sitt resultat med andra gårdar (inga enskilda) och se hur man lyckats ur ett ekonomiskt perspektiv

Information som samlas in:

 • Skattebokföringen
 • Uppgifter om odlingen och eventuella produktionsdjur
 • Producerade mängder
 • Lageruppgifter
 • Förändringar angående egendomen
 • Mängden arbetstimmar

Gårdsresponsen består av:

 • Nyckeltal för gårdens likviditet, lönsamhet, soliditet, skuldsättningsgrad m.m.
 • Resultat o. balansräkning
 • Landsvisa resultat för lönsamhetsbokföringsgårdarna
 • Man kan även jämföra på ”ekonomidoktorn” på Internet var man lönsamhetsmässigt ligger jämfört med andra gårdar (www.mtt.fi/ekonomidoktorn – > jordbruks o. trädgårdsproduktion)

Kontakta våra ekonomirådgivare!

Relaterade tjänster

Back to Top