Telefon: 010 839 2200 - epost: fornamn.efternamn@proagria.fi (inget åäö)
Möjlighet till framgång

Generationsväxling.

- börja planera i tid!

Project Description

FamiljFör att nå en lyckad generationsväxling för alla parter är det skäl att börja förbereda sig redan flera år före den tänkta tidpunkten för själva växlingen. På så sätt garanterar man sig med tillräcklig tid för att förverkliga en lyckad generationsväxling, då man förbereder överföring av egendom, boende, övertagarens utbildning, förberedelse för pensionärsliv och beskattning. Övertagaren är också i behov att reservera tillräckligt med tid för att förbinda sig med att fortsätta med gården.

Inför generationsväxlingen räknar vi ut köpesumman, gåvoskatt för övertagaren och restskatt för överlåtaren. Vi kan göra utkast till köpebrev och vid behov gör vi ansökan om avträdelsestöd eller startstödsansökan

I planeringen tar vi i beaktande övertagarens och överlåtarnas behov och möjligheter och syskonens rättigheter, beskattnings- och avträdelsesystem samt startstöds- och investeringsbidrag. Vi gör också upp affärsplanen som behövs i samband med ansökan om startstöd och avträdelsestöd. Vi kan också hjälpa till så att generationsväxlingen blir rätt i skattebokföringen.

Kontakta våra ekonomirådgivare!

En ny handbok för generationsväxling har gjorts i projektet AgroTillväxt. Du kan läsa den här.

Relaterade tjänster

Back to Top