Telefon: 010 839 2200 - epost: fornamn.efternamn@proagria.fi (inget åäö)
Möjlighet till framgång

Gårdssekreterartjänster.

- hjälp med pappersarbete

Project Description

handskakningVill du slippa en del av bekymren med allt pappersarbete och kunna satsa mera av din tid på den egentliga produktionen? Vill du få hjälp med att utveckla verksamheten och ha regelbunden kontakt med rådgivare? Vill du avklara pappersarbetet med så få inblandade instanser som möjligt? I så fall är avtal om gårdssekreterartjänster något för dig!

Avtalet görs i allmänhet för två år åt gången. Avtalens innehåll kan skräddarsys enligt gårdens behov. Gällande växtodlingen erbjuder vi i allmänhet odlingsplanering och skiftesvis bokföring samt produktionskostnadsberäkningar.

Produktionskostnadsberäkningarna är viktiga med tanke på gårdens utveckling. Vi sköter även omgårdens stödansökningar. Rådgivarna informerar även om sådana förändringar i stödsystemet, vilka har betydelse för gården.

Mjölkgårdsrådgivning kan ingå i servicen omfattande produktionskontroll, utfodringsplanering, djurregistrering och produktionskostnadsberäkning. Husdjursrådgivningen erbjuds även övriga nötköttsgårdar.

Kontakta Ingeborg Nordberg  för mer info, ingeborg.nordberg(at)lantbrukssallskapet eller tfn. 050-527 4189.

Relaterade tjänster

Back to Top