Telefon: 010 839 2200 - epost: fornamn.efternamn@proagria.fi (inget åäö)
Möjlighet till framgång

Gårdsbrukets resultatanalys.

- gårdens nyckeltal

Project Description

resultat-analysI resultatanalysen gör man på basen av skattebokföringen upp en korrigerad resultaträkning, balansräkning, arbetsinkomstberäkning samt räknar ut de viktigaste nyckeltalen som beskriver gårdens skuldsättning och lönsamhet

Resultatanalysen kompletterar ekonomiplanerna  och ger en mer exakt information om primärproduktionens lönsamhet.

Kunden erhåller en omfattande information om gårdens ekonomiska nuläge (lönsamhet, likviditet och soliditet). Vid analys av gårdsspecifika resultat utnyttjas landsomfattande jämförelsematerial i ekonomidatabanken. Gårdens resultat jämförs med jämförelsegårdarnas resultat och nyckeltal.

Med hjälp av utskrifterna är det lättare att hitta verksamhetens utvecklingsbehov och möjligheter.

Kunden erhåller utskrifter som kan vara till hjälp vid diskussioner med finansiärer.

Kontakta våra ekonomirådgivare!

Relaterade tjänster

Back to Top