Telefon: 010 839 2200 - epost: fornamn.efternamn@proagria.fi (inget åäö)
Möjlighet till framgång

Ekorådgivning – växtodling.

- ekoplan, växtföljdsplan

Project Description

RodkloverAtt övergå till ekologisk odling är en stor omställning och behöver göras planenligt. Ekorådgivarna vill vara ett stöd i denna process. Vi erbjuder eko- och omläggningsplaner för gårdar som planerar lägga om eller som redan har ekologisk odling.

Ekoproduktionen styrs av många villkor. Dessa är Livsmedelsverkets (Evira) anvisningar för ekologisk produktion, ekoförbindelsen och de övriga stödvillkoren.

För ekogården erbjuds följande:

  • Ekoplan som omfattar en beskrivning av den egna verksamheten och produktionsutrymmen
  • Växtskyddsplan
  • Växtföljdsplan som räcker över hela förbindelseperioden och beaktar alla villkor
  • Odlings- och gödselplan för säsongen

När man går lägger om till ekologisk produktion behövs ny kunskap och utbildning. I samarbete med lantbruksskolorna arrangerar vi varje år ekogrundkursen (5-dagar),  som också krävs för ekoförbindelsen.

Ekorådgivarna ger också råd vilka blanketter och olika dokument som skall vara  med vid ansökan till ekogranskningssystemet och ansökan om ekoförbindelsen.

Vill du läsa mer om vad det innebär att lägga om till ekologisk produktion? Här finns en sammanställning kring omläggning till ekologisk  produktion.

Omläggning till eko 2020.

Info om omläggning till ekologisk produktion.

Omläggning till eko-sammandrag 2018
Info om ekokontrollen

 

Ulrika Wikman är ledande ekorådgivare vid Lantbrukssällskapet.

Kontakta våra växtodlingsrådgivare!

Relaterade tjänster

Back to Top