Telefon: 010 839 2200 - epost: fornamn.efternamn@proagria.fi (inget åäö)
Möjlighet till framgång

Bolagisering.

- kräver utförlig planering

Project Description

Bolagisering är ett brett begrepp

  • Man grundar ett Ab eller byter verksamhetsform till Ab men dess två begrepp har helt olika innebörd för kunden.
  • Vi erbjuder information gällande bolagiseringsalternativen
  • Vi gör individuella utredningar om det löns för gården att bolagisera
  • Vi står till tjänst med grundandet av aktiebolag samt utför helhetsbolagiseringar och uppgörande av förhandsbesked för skattemyndigheterna.
  • Man kan utnyttja Råd 2020 också om man vill diskutera bolagisering.

En lyckad bolagisering kräver en god planering och en hel del tid, ett förhandsbesked kan ta upp till 6 månader och en bolagsregistrering 1-2 månader, så det går inte att bolagisera sitt lantbruk över en natt. Så om du har funderingar, tveka inte!

Kontakta vår bolagiseringsexpert Anne Sigg 050-447 2654 för mera information.

Relaterade tjänster

Back to Top