Telefon: 010 839 2200 - epost: fornamn.efternamn@proagria.fi (inget åäö)
Möjlighet till framgång

Affärsplan.

- stöd för beslutsfattandet

Project Description

affarsplanAffärsplanen ger en bild av gårdens nuläge och utvecklingsbehov och – möjligheter. I affärsplanen gör vi en plan för gården på lång sikt. Planen tar i beaktande hela gården, möjligheterna att förverkliga planerna, påverkningarna och riskerna på lång sikt.

Via affärsplanen får man kännedom om hur utvecklingsmöjligheterna påverkar gårdens lönsamhet och likviditet. Tjänsten passar speciellt då du planerar att utvidga produktionen, vid generationsväxling eller andra betydande investeringar. När du söker om investeringsstöd behöver du en affärsplan. Ekonomiplanen kan vara ett verktyg när du diskuterar med banken om finansiering. Du kan också dra nytta av planen när du vill förbättra din ekonomi.

Uppdaterad affärsplan

Varken vi, banken eller du tror på att den statiska affärsplan som gjorts upp skall stämma till 100 % då det gått några år. Den är den bästa gissning som kunde göras just då och visar vad riskmarginalerna är.

Affärsplanen är färskvara som bör uppdateras då behov uppstår. Ifall investeringskostnaden i verkligheten avviker från planen eller om det sker förändringar i priser bör affärsplanen uppdateras. Ifall nya möjligheter att växa uppkommer eller nya förtjänstmöjligheter hittas bör affärsplanen omarbetas.

En uppdatering är snabbare och billigare gjord än den första planen, ifall det inte gått lång tid mellan versionerna. Uppdaterade affärsplaner är något som du kan använda också för att diskutera räntemarginaler med din bank.

Kontakta våra ekonomirådgivare!

Relaterade tjänster

Back to Top