Temadag för betesgång via Teams

Välkommen med på temadag för betesgång 11.3.2021 via Teams klockan 10:00-14:00.
 
Program:
– Varför ha betesgång / Tiina Peltonen, luomukotieläintuotannon asiantuntija, ProAgria Etelä-Pohjanmaa
– Växtligheten på bete / Urpu Tanner-Koopmans, kotieläintuotannon asiantuntija, lihanauta- ja emolehmätuotanto, ProAgria Etelä-Pohjanmaa
– Betesplanering
– Växtlighetens skötsel och uppföljning
– Vatten, mineralutfodring / Essi Tarsia, luomukotieläintuotannon asiantuntija, ProAgria Etelä-Pohjanmaa
– Tilläggsutfodring under betesperioden
– Betesgång med automatisk mjölkning /Johanna Mäntyharju, erityisasiantuntija, ProAgria Etelä-Pohjanmaa
– Fältdagen på sommaren, info / Tiina Peltonen, ProAgria Etelä-Pohjanmaa
 
Anmälan senast 8.3.2021 via länken https://etela-pohjanmaa.proagria.fi/tapahtumat/laidunnuksen-teemapaiva-16221
 
Deltagaravgift 50€ (+moms)/gård. Inkluderar även fältdagen och teamsinspelningen.
 
Temadagen hålls på finska. Det finns möjlighet att ställa frågor på svenska och få översatt till finska.