Team för investering och management, mjölkproduktion

Planerar du som mjölkproducent att utvidga, investera eller bygga nytt?
Eller har du nyligen investerat, men känner dig vilsen i ladugårdsrutinerna?
Då kan du från och med i år ta hjälp av två team för både investering och management för mjölkgårdar.

I teamen ingår rådgivarrepresentanter från Milka, Valio, ProAgria Lantbrukssällskapet och Faba. Med oss bollar du idéer och tillsammans hittar vi de lösningar som passar bäst för just din gård.  ProAgria Lantbrukssällskapet, Milka och Valio bidrar med stark kunskap i frågor gällande t.ex. mjölkkvalitet, djurhälsa, djurens välmående, funktionell planering och mjölkning. Dessutom står Lantbrukssällskapets alla tjänster inom ekonomi, utfodring, produktionskontroll till förfogande via teamen. Bra djurmaterial vid rätt tidpunkt och god fertilitet är viktiga ingredienser för en lyckad ladugårdsinvestering. Faba INTO djuranskaffningstjänst och Faba HELMI fertilitetsrådgivningstjänst är goda redskap för att nå dessa mål.

När det kommer frågor som teamen inte har svar på kan vi utnyttja våra kontaktnät både nationellt och internationellt för att få bra lösningar.
Ta kontakt när du börjar tänka på en investering eller känner att de dagliga rutinerna inte löper som de bör så söker vi tillsammans svar på dina frågor.

För mera information kontakta Magnus Blässar 050-432 3970 eller Jessika Eklund 050-595 4906.

Ely_EU_flagga_tunnuslause_svenska