Spannmålens priskalkylator

– Ett hjälpmedel vid köp och försäljning av korn, havre och vete mellan gårdar. ProAgrias webbtjänst Spannmålens priskalkylator kan användas för att prissätta korn, havre eller vete som handlas mellan gårdar. Många odlare har funnit den enkel och praktisk att använda. Man behöver veta spannmålets fukthalt och hektolitervikt, samt om fodersäden skall utfodras nöt eller svin. Förklaring till ”Spannmålens priskalkylator” För spannmålens priskalkylator är spannmålets fodervärde basen för att bestämma priset. Hektolitervikten är fodervärdets mätare. Ett spannmål med högre hektolitervikt är bättre än med låg heltolitervikt. Det här har större betydelse i utfodringen av enmagade djur än hos idisslare. Fodervärdet är bestämt för spannmål vars torrsubstantshalt är 86 %, vilket innebär att spannmålets fukthalt är 14 %. Om spannmålets fukthalt avviker till det här, gör kalkylatorn en fuktkorrigering enligt uppgiven fukthaltsprocent. Som spannmålspris kan spannmålens marknadspriser användas som publiceras i t.ex. Landsbygdens Folk, Maaseudun Tulevaisuus och på aktörernas webbsidor, som www.vyr.fi. Kalkylatorn kan inte […]