Studieresa till Åland

ProAgria lantbrukssällskapets projekt Greppa Vattnet i Österbotten ordnade en studieresa till Åland i oktober 2021. Temat för resan var bevattning. Du kan lyssna på vad Kristoffer Lundberg vid Haga kungsgård berättar om deras erfarenheter av bevattning av vall med en bevattningsdamm, samt  höra Erik och Emilia Ekström vid gården Markusas berätta om bevattning av specialgrödor samt deras erfarenheter av att anlägga en bevattningsdamm.

Läs mer om resan här!