Studiebesök till fårgårdar

Kom med på studiebesök och bekanta dej med fårproduktion och olika typer fårhus. Ta vara på tillfället och diskutera lösningar med andra fårproducenter!

Måndag 26.1.2015

Kl 10-11 Gårdsbesök Magnus Berg i Pensala, finsk lantras, eko, nytt fårhus
Kl 11.15- Lunch och föreläsningar vid Oravais ABC
Kl 12.00  Tajma slakteri: Fårköttsmarknaden. Slakteriets verksamhet
Kl 12.30 Varför höra till produktionsuppföljningen? Milla Alanco, ProAgria
Kl 13-14 Gårdsbesök Bertby texel, Christer Ollqvist, finsk lantras och korsningar, både isolerade och oisolerade fårhus

Måndag 2.2.2015

Kl 10-11 Gårdsbesök Norrbro, A & A-K Norrback, Övermark, nybygge, direktförsäljning, info på norrbro.fi
Kl 11.15- Lunch och föreläsningar, Pörteborg Neste
Kl 12.00 Fårköttsmarknaden. Slakteriets verksamhet. Tajma Slakteri.
Kl 12.30 Varför höra till produktionsuppföljningen? Milla Alanco, ProAgria

Avgift: 20€/gård (plus lunch till självkostnadspris)

Anmälan senast fre 16.1 till margareta.slotte@proagria.fi eller tel 050 411 1780

Arrangör: Projektet Koll på bygget

Välkommen med!

Ely_EU_flagga_tunnuslause_svenska