Stödinfo för jordbrukare 2014

Vårens traditionella stödinfotillfällen inför stödansökan 2014 startar 18.3.

På programmet är – Årets stödansökan och nytt i Vipu – Förändrade växtskyddsregler – integrerat växtskydd IPM – Konstaterade brister och påföljder vid övervakningarna – Miljöspecialstöden och investeringsstöden – Lantbruksstöden 2015-2020

I händelsekalender ser du de enskilda tillfällen runtom i Österbotten. Man kan välja utbildningsplats efter önskemål, men anmälan om deltagande två dagar på förhand till valt tillfälle.

Föreläsarna kommer från Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten, Österbottens svenska producentförbund och ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap.

Kursen arrangeras i samarbete med Svenska studiecentralen.

VÄLKOMMEN!