Stödinfo för husdjursgårdar!

Stödinfo för husdjursgårdar ordnas på tre orter kl.10.00-15.00;
* 16.1 Närpes YA
* 17.1 Vörå Norrvalla
* 23.1 Lannäslund

Nu arrangeras för första gången infotillfällen där du har möjlighet att diskutera med alla myndigheter som gör inspektioner och har med husdjursstöd att göra.

Program:
Tillsynsveterinärer från kommunen och Regionförvaltningsverket (AVI), berättar om deras roll och varför inspektioner utförs.
Honkajoki deltar och informerar om kadaverhantering.
NTM-centralen informerar om kraven i ersättning till husdjurens välmående och övriga stöd.
ProAgria Lantbrukssällskapet informerar om möjligheterna i RÅD 2020.
Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet berättar om VIPU.
ÖSP informerar om aktuell lantbrukspolitik och stödpersoner vid övervakning.

Anmälan om deltagande senast två dagar före tillfället.

Närpes 16.1 – lantbruk@kfem.fi eller tel. 040-6694716
Vörå Norrvalla 17.1 – roger.bertils@vora.fi eller tel. 06-3821250
Lannäslund 23.1 – maria.bjorkgard@pedersore.fi eller tel. 06-7850159